Д И М Т Е О С  Е О О Д

Mоб.тел: 0888 700 991; nfo:0887 906 354   www.dimteos.eu; email: dimteos@mail.bg

 

МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР за
БЪРЗО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ:

 

 

 

 

Анализирайки редица аспекти от икономическо, географско, историческо, културно и социално естество, отчитайки новите реалности на глобализацията, когато много фирми не могат да се справят с конкуренцията , с новите технологии и техники, за което са необходими повече инвестиции, фирма "Димтеос" реши да инвестира в регион , който се намира в триъгълника България - Гърция - Турция, с основна цел да се създаде : Международен Център за Бързо Икономическо Развитие (МЦБИР), обслужващ формиращите се интензивни транспортни потоци от Азия, Русия, ОНД и Балканските страни към Европа, Близкият Изток, Северна Африка и обратно към Русия, ОНД и Азия. Международен Център, който ще действа, и като разпределителен терминал на движението на стоките по всички направления в България и всички страни в региона на Балканите. За тази цел фирма "Димтеос" вече е закупила над 84 000 кв.м. земя, която е преобразувана от земеделска и урегурована за строителство (с възможности да се увеличи над 200 000 кв.м.) до стратегическото не само за региона, а и за целият Евроазиатски и Североафрикански регион кръстовище в Хасковска област. В частност територията между Хасково и Димитровград, която още от стари времена е била важен кръстопът и стратегическо място за осъществяване на търговски връзки между Изтока и Запада. Историческата съдба на района се е определяла в течение на хилядолетия от двете важни транспортни артерии преминаващи от тук.

Описание: Копиране  от bg    Описание: EU Magistrali

На първо място това е диагоналния път от Европа към Мала Азия, който през различните епохи е преминавал на север или на юг от р.Марица, но винаги е следвал нейното течение. Не по-малко значима за икономиката на района била и самата река, която чак до построяването на железопътната линия между Пловдив и Одрин през 1873 г., била интензивно използвана за пренос на стоки по вода от вътрешността на Тракия към Егейския регион и обратно. Стратегическото местоположение на района довело до утвърждаването на ПАНАИРИТЕ, на които основно се извършвала размяната на произведената продукция и закупуването на вносни стоки. НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ПАНАИР в Европейска Турция - УЗУНДЖОВСКИЯТ, се е организирал по тези места. Той е траел около 40 дни и се е посещавал от 20 000 до 30 000 търговци от региона и Австрия, Англия, Франция и много други държави. За онова време това е огромен поток от хора, стоки и пари. Теренът, определен за създаването на Международния Център се намира на по-малко от 700 м от единственото кръстовище на трите трансконтинентални магистрали, наричани Коридори №4 Лондон - Калкута и №10 Виена – Истамбул, които се пресичат в България и свързващи Европа от Атлантическия океан с Близкия Изток и страните до Индийския океан и Коридор №9 свързващ Северна Европа от Хелзинки през Русия (Санкт-Петербург, Москва), Румъния и България до Средиземно-морските държави, тези коридори се пресичат от коридорите №7 по река Дунав, който свързва по вода Европа със страните от Черно море и коридор №8 от Италия през Адриатическо море, Албания, Македония и България (Бургас, Варна) до Черно море, от там до Русия, Украйна и Азия.

Описание: Pan-European-Transport-Corridors

По предварителни данни на Министерството на транспорта то ще бъде пресичано от между 9 - 10 млн. превозни средства годишно. Само на 70 км. от кръстовището са Гърция и Турция. В Истанбул под Босфора работи ж.п. тунелът „МАРМАРАЙ“, усилено вървят строителството на вторият ж.п. тунел и на 2 км. От него под Босфора се строи на две нива шосейният тунел „ЕВРАЗИЯ“. Електрифицирана е скоростната ж.п. линиия от Пловдив до границите ни с Гърция и Турция, през Димитровград, която ще обслужва и композициите идващи от продължаването на фериботите от Русия (Новорусийск – Варна) и от Грузия (Батуми – Варна) до Турция (Истамбул) с едни и същи ж. п. вагони, а от там чрез тунелите под Босфора към Близкият изток и Азия. На 3 км. от кръстовището в Димитровград, ще бъде построен и най-големият контейнерен ж.п. терминал на Балканите и ще бъде гара-разпределител на товаро-потока с контейнери, там се намира и най-големия пазар в България за промишлени стоки. Само на 2 км. южно от кръстовището се намира закрито военно летище, което може да се ползва за пътнически и карго превози. Това кръстовище, се свързва и с най-дългата Евро-Азиатска магистрала, наречена „Пътят на Коприната“, който в момента Китай реанимира и е обезпечила голяма част от средствата за реализация му, това е най-краткия път от страните край Тихия океан през Азия и Европа до Атлантическия океан.

Това е високоскоростна магистрала (с работно наименование” Ей Ейч-1” и се строи под егидата на ООН (ЮНЕСКАП), която също осигурява и голяма част от средствата за нейното строителство). Тя ще бъде с дължина над 150 хиляди километра, свързвайки 55 магистрали в една, обединявайки над 40 европейски и азиатски държави в единна пътна система и това ще бъде единственото кръстовище между европейската и Азиатската пътна мрежа.

Практически това ще бъде най оживеното кръстовище през настоящия XXI век, където ще се срещнат интересите и културите на много народи, нации и държави.

За пълноценното функциониране на Международният център за Бързо икономическо развитие ще бъдат създадени 4 основни направления : :

Производствен сектор :

Описание: dprom

Почти всички страни имат свои изисквания за стоките предлагани на техните пазари, като опаковки, инструкции и др. Без предварително да знаят бъдещите си клиенти, практически е невъзможно производителите да отговорят на опаковъчната политика на всяка страна или да опишат инструкциите на всички езици, особено когато се касае за по-малки поръчки. Производителите могат да доставят своята стока в Международният Център в необработен за пазара вид. В зависимост от клиента, центъра може да поеме ангажимента за дообработване, почистване, сортиране, разфасоване, пакетиране, етикиране и да извърши всички необходими манипулации за привеждането на стоките в съвременен търговски вид в зависимост от изискванията на всяка една страна за която е предназначена стоката. Ще бъдат създадени и различни производства, част от които могат да се възползват от префернциалните условия на безмитно производство (ишлеме) и т.н.

Търговско изложение :

Описание: DTRADE

Търговската част ще бъде построена по съвременните изисквания на Международното законодателство, която да може да побере на едно место голямо количество стоки, материали, технологии и услуги, както от страните от региона, така и от страните в Европа и Азия. Търговците ще могат да видят огромно разнообразие на стоки от всички краища на света без да обикалят много, като същевременно съкратят разходите за многобройни командировки на своите сътрудници заети с продажбата или покупката на необходимите стоки. Същевременно производителите ще получат възможност да рекламират и предлагат своята продукция на огромен поток от хора събрани на едно място. По-големите фирми могат да имат свое представителство, а по-малките да бъдат обединени от своите браншови представителства или да упълномощят специално създадените в центъра бюра, които да защитават техните интереси. Производителите в зависимост от търсенето могат да доставят в Центъра определено количество стоки, които клиентите могат да получат веднага или да поръчат доставката на посочен от тях адрес, без да се ангажират с проблемите на доставката, а да възложат всичко на Центъра. Ще бъдат извършвани и тристранни сделки, когато две или повече страни (фирми) сключват сделка (сделки), а Центърът поема услугите по доствката на стоките или материалите до страните на купувачите. По този начин ще се избегнат излишните транспортни разходи, максимално ще се съкрати времето за доставка и ще бъде обеспечена сигурността по реализация на сделката.

Терминал :

Описание: dterm

Производители и търговци могат да доставят по-големи количества стоки в антропозитни складове, които да бъдат освобождавани от митническия надзор директно от купувача. Така производителят няма да замразява своите средства и дори ще икономиса средствата необходими за освобождаване на стоката. Чрез такъв Терминал много по-бързо ще се реагира на пазарните особености в различните страни, ще се избегнат многобройните малки доставки, които оскъпяват продукцията, а много често и са неосъществими, особено за малкия и средния бизнес, на който наблягат всички страни. Убедени сме, че всички разбират огромното значение от създаването на такъв терминал и многото услуги, които той ще предложи на производителите в интерес на по-бързият, ефикасен и печеливш търговски обмен.

Комуникационен център :
:

Описание: dterm

Комуникационният център ще бъде снабден със мощна компютърно - информационна система, за база на която може да се ползват вече създадените такива при БСК /Българска стопанска камара/, БТПП /Българска търговско-промишлена палата/, АЧИ /Агенция за чуждестранни инвестиции/ и други институции, чрез която всички производители и търговци да имат денонощен достъп до информацията за състоянието на различни сектори на икономиката на държавите и тяхното място в световната икономическа система. Чрез точен анализ на цялата необходима информация ще може да се прецени, какво и как трябва да се произвежда и какво да се купува, именно в това може да помогне МЦБИР. Комуникационният сектор ще създаде такива условия, че при максимално облекчен начин да бъде посрещнат огромният поток от стоки, хора и пари, да бъде обезпечено тяхното движение в необходимото направление максимално бързо и ефективно. На територията на Центъра може да бъде създаден Консорциум между български и чужди банки, компютърно свързани с банковите системи на много страни. Достатъчно ще бъде клиентите да регистрират в консорциума своите сметки независимо в коя банка и страна са те. Консорциума издава специална закодирана в компютрите на Центъра кредитна карта до потвърдената сума от неговата банка, с нея клиентът може да пазарува във всички палати на Центъра и да отразява сделките на поставените за целта специални електронни банкомати, които са свързани с централната коюпютърна система на Консорциума. При приключване на една или повече сделки, а може и в края на престоя му, клиента представя своята карта с извършените от него покупки за определена стойност, тогава се попълват съответните документи и се извършва общо разплащане между неговата банка и консорциума в Центъра. След тази операция сделките се считат за финализирани, заверяват се сметките на продавачите и спедиторските агенции поемат сделките за реализацията им. По този начин се опростява схемата на разплащане, отпада необходимостта от налични пари и тяхната конвертация, отстранява се риска от мошеничества и най-важното подпомага се бързата реализация на стоки и услуги, което е и целта на всеки производител и търговец. В Международния Център ще действат няколко застрахователни, спедиторски и рекламни агенции, митнически, банкови и пощенски клонове, хранителни, пожарни и медицински пунктове, достатъчно зали за мостри, преговори и общуване, офиси за фирми и представителства, бензиностанции за леки и товарни коли и сервизи за тяхното обслужване, ще бъде построен и съвременен хотелски комплекс с всички необходими условия за клиенти и гости. Разбира се, това далеч не са всички преимущества от създаването на такъв Международен Център за Бързо Икономическо Развитие, даващи ни основание да го представим пред Вас. Но сме сигурни, че всички ние, занимаващи се с икономическа и стопанска дейност можем да си представим богатата гама от разнообразни дейности и услуги, които може да ни предостави такъв Международен Център. Представеният проект не е догма и той може да бъде обсъждан и допълван, могат да бъдат построени хипермаркети или други търговски центрове, не бихме изключили цехове, фабрики, заводи и т.н. Тук могат да се произвеждат, да се комплектоват и да се продават стоки, които ще постъпят на пазарите на Европейския съюз с нулеви мита, а това означава достъп до 550 милиона потребители. Освен това, съществуват нулеви мита с държавите Македония, Сърбия и други страни от региона, което прави Центърът особено атрактивен. Ние предлагаме съвместни действия по строителството и експлоатацията на Международният Център за Бързо Икономическо Развитие (МЦБИР), където не само Вашите стоки могат да бъдат реализирани на пазарите, както на Изток към Русия и Китай, така към на Европа, Близкия Изток, Средиземноморските държави и Северна Африка, но и Вие можете да имате процентно участие в МЦБИР, значителни печалби и глас (в зависимост от Вашето процентно участие) в управлението и развитието му, а също и в определянето на приоритетните направления в неговата дейност. Ние сме готови да обсъждаме с Вас и други компании, банки и институции различни варианти по създаването на съвместни предприятия, консорциуми и други форми на сътрудничество за реализацията на този стратегически Център. При условие, че МЦБИР ще бъде финансиран от определени банки, фондации, фирми или други институции, възможни са доставки на основно оборудване, материали и конструкции, необходими за строителството и експлоатацията на МЦБИР, от Ваши или близки до Вас фирми (респективно от Вашата държава, град). По този начин, основната част от инвестираните средства ще останат във Вашите компании, държава, град и т.н., а тяхната възвращаемост и печалби ще се реализират чрез МЦБИР. Създаването на такъв Център има колосално значение за развитието на културните връзки и бизнеса в много страни.

Това действително ще бъде Международен Център за Бързо Икономическо Развитие, който ще бъде ВРАТА за различни стоки към пазарите на три континента

При проявен  интерес от Вас, ние сме готови да обсъдим различни варианти на сътрудничество за съвместната реализация и експлоатация на  Международният Център за Бързо Икономическо Развитие в България.

 

 

С Уважение :

инж.икн. Д.Димитров

Дипломиран Мениджър

Магистър по Международни Отношения


Инж.икономист Марина Дадикозян